Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Poplatek za odpady

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů upravuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2019. (127.3 kB)

Sazba poplatku je 500 Kč/osobu/rok a částka je splatná vždy k 31. březnu. Pokud poplatková povinnost za domácnost převyšuje 1.000 Kč, je možné poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti do 31. března a 30. června příslušného roku. Poplatek je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně městského úřadu, systémem SIPO, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet č. 27-4429420217/0100.

Formuláře jsou ke stažení zde.

Bližší informace:
Bc. Dana Dvořáková

Povinnost hradit poplatek za odpad mají dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 i občané vlastnící v Klášterci nad Ohří stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. (127.3 kB)