Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Poplatek za odpady

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství upravuje OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku je 960 Kč/osobu/rok. 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

  • Poplatek je možné zaplatit též ve třech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3., 30. 6. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.
  • Od poplatku se vyhláškou osvobozují poplatníci, kteří jsou umístěni v psychiatrické léčebně nebo léčebně dlouhodobě nemocných a poplatníci do 18 let věku. 
  • Dále se vyhláškou stanoví úleva na poplatku ve výši 50 % pro poplatníky, kteří k 1.1. příslušného roku dosáhli věku 75 let.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně městského úřadu, systémem SIPO, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet č. 27-4429420217/0100.

Formuláře jsou ke stažení zde.

Bližší informace:
Bc. Dana Dvořáková

Povinnost hradit poplatek za odpad mají dle Obecně závazné vyhlášky i občané vlastnící v Klášterci nad Ohří stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.