Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Úvodem

Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí zodpovídá za správu a údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť, veřejného osvětlení a městského mobiliáře. Kromě toho zajišťuje údržbu komunikací, dopravního značení a autobusových zastávek na území města, spravuje místní hřbitov a koordinuje provoz městské hromadné dopravy. Pod odbor místního hospodářství spadá psí útulek Ciboušov.

Mezi další úkoly tohoto odboru patří lesní hospodářství, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ochrana přírody a krajiny, zajišťování likvidace černých skládek a ochrana ovzduší.

Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí v neposlední řadě vydává stanoviska a vyjádření v rámci správního řízení a rybářské lístky.