Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Cena města

Cena města Klášterce nad Ohří se uděluje každoročně na základě Statutu ceny města schváleného kláštereckými zastupiteli v roce 2016. Ocenění v podobě sošky anděla od umělkyně Jitky Kůsové se uděluje jednotlivcům nebo kolektivům za přínos k rozvoji města nebo za jeho reprezentaci. Cena může být udělena také za příkladné jednání v krizových situacích, např. za záchranu lidského života.

Na letošní cenu můžete nominovat osobnosti do 31. března 2024.

Statut ceny města

Nominační list 2024

 

Laureáti Ceny města Klášterce nad Ohří:

 

2023 – Karel Meloun in memoriam

Karel Meloun

Cenu města Klášterce nad Ohří za rok 2023 získal Karel Meloun in memoriam za celoživotní přínos pro město v oblasti kultury. Karel Meloun byl sochař, umělecký kovář, restaurátor a klášterecký rodák, který po celý svůj život zůstal městu věrný a osudově tu i dozrál. Připomínal, že zdejší úpatí Krušných hor bývalo odedávna magickým terénem kovářů i kovolijců. Na mnoha místech v Klášterci i ve světě je vidět jeho stopa, z níž doslova sálá ohromná energie, opravdovost a unikátnost. Město zviditelňoval konáním mezinárodních uměleckých sympozií, jeho práce jsou známé po celém světě. Nesmazatelně se zapsal do kulturní paměti našeho města. Zemřel 25. června 2022. Cena byla předána na závěrečném gala koncertu Kláštereckých hudevních jeho ženě Máše Melounové, dceři Nikol Beranové a sestře Ivance Plickové.

2022 – Josef Herout

Josef Herout

Josef Herout byl od 60. let minulého století aktivním hasičem v našem městě, z toho od začátku 90. let ve funkci velitele dobrovolných hasičů. Neustále je velkou autoritou a až do svého nedávného odchodu do důchodu aktivně působil ve výjezdu a při veškerých pracích pro město a jeho občany. Po dobu svého působení na pozici velitele vybudoval profesionální jednotku, kterých v té době bylo v republice opravdu málo. Dodnes je mezi dobrovolnými hasiči vyzdvihován a uznáván za své schopnosti.

2021 – Helena Voříšková

Helena Voříšková

Cenu města Klášterce nad Ohří v podobě sošky anděla od Jitky Kůsové obdržela během festivalu Klášterecké hudební prameny Helena Voříšková. Pro mnoho lidí andělem je právě ona... Cenu získala za příkladnou a dlouholetou práci ve zdravotnictví, profesionální a laskavý přístup a obětavou péči o seniory a nemocné.

2020 – Jan Milota

Jan Milota

Jan Milota, divadelní herec, režisér získal ocenění za přínos k rozvoji města v oblasti kultury. V podobě sošky od výtvarnice Jitky Kůsové mu bylo předáno u příležitosti křtu knihy o historii kláštereckého divadla, kterou vydalo město společně s Janem Milotou na podzim roku 2020. 

2019 – Zdeňka Fryčková

2019

Paní Zdeňka Fryčková získala Cenu města za přínos k rozvoji města, ke kterému přispěla zejména svou dlouholetou prací jako ředitelka kulturního domu, kde pořádala, moderovala a vymýšlela spoustu zajímavých akcí pro děti i dospělé. Cena byla na začátku července paní Fryčkové předána v domově pro seniory, kde paní Fryčková žila. Zároveň zde vznikl rozhovor do červencových Kláštereckých novin. Bohužel poslední, ke konci roku přišla smutná zpráva, že paní Zdeňka Fryčková zemřela.

2018 - Miloslav Král

2018

Cenu získal pan Miloslav Král za celoživotní přínos pro město Klášterec nad Ohří v oblasti sportu, kultury a společenského života. Zasloužil se o vybudování sportovního areálu, byl aktivní sportovec a následně trenér a funkcionář, zajišťoval setkávání bývalých obyvatel zaniklých obcí Vernéřova a Mikulovic. Dodnes se aktivně účastní přeshraniční spolupráce. Cena byla panu Královi předána na závěrečném festivalovém koncertu Kláštereckých hudebních pramenů.

2017 – Václav Cajthaml

2017

Pan Václav Cajthaml získal Cenu města za dlouholetou činnost věnovanou kláštereckému hokeji. Je jedním ze zakladatelů kláštereckého hokeje v roce 1957. Dlouholetý hráč, trenér a funkcionář, který do svých 81 letech odváděl v klubu velký kus práce pro naše malé i velké sportovce. „Za 60 let činnosti se stal neoddělitelnou součástí sportovního života v Klášterci nad Ohří. Svým rovným a spravedlivým přístupem je určitě velkým vzorem pro naše spoluobčany,“ řekl Petr Mikeš z vedení kláštereckého klubu ledního hokeje na oslavách 60. let kláštereckého hokeje, kde byla Cena města za rok 2017 panu Cajthamlovi předána.

2016 – Vasil Želev

2016

Pan Vasil Želev získal cenu města Klášterec nad Ohří za dlouholetou činnost v zápasnickém sportu. V roce 1971 založil oddíl zápasu a od té doby se nesmazatelně zapsal do historie kláštereckého, regionálního, republikového, ale i světového sportu. On sám byl úspěšným zápasníkem, obsadil 1., 2. a 3. místo na Mistrovství republiky a 3. a 4. místo na Mistrovství světa veteránů. Po skončení aktivní činnosti stále vede oddíl zápasu, kde předává své bohaté zkušenosti mládeži, vychoval řadu krajských a republikových vítězů i českých reprezentantů. V roce 2015 získal prestižní titul Zasloužilý trenér ČR v řeckořímském zápasu a volném stylu. Cena města byla předána 10. září 2016 na městských slavnostech Klášterecké promenády.