Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Výroční zprávy města

Město Klášterec nad Ohří vydalo historicky první výroční zprávu v roce 2017. Sloužit by měla především občanům k získání náhledu do dění na klášterecké radnici. V ucelené podobě se zde dočtou nejen o hospodaření města, ale i o nejvýznamnějších projektech, které se v uplynulém roce ve městě realizovaly. V úvodu se výroční zpráva věnuje informacím o městě, samosprávě a vedení města. V další části seznamuje s činností městského úřadu a jednotlivých odborů včetně stručného představení vedoucích odborů. Zprávy obsahují přehled aktivit v letech 2017 a 2018 z pohledu místního hospodářství, investic, správy majetku, cestovního ruchu, propagace, matriky a dalších odvětví. Podrobně jsou zde popsány projekty většího rozsahu, významné události a důraz je kladen na statistiku v číslech. Příspěvkové organizace a bezpečnostní složky jsou zde zmíněny okrajově, jelikož mají vlastní výroční zprávy, na které je odkázáno. Výroční zpráva jsou k dispozici také v tištěné podobě na odboru komunikace a cestovního ruchu.