Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Černé skládky

Založili černou skládku, museli to uklidit

Jsou to sotva dva měsíce, co se desítky dobrovolníků v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ pokoušely z Klášterce udělat hezčí místo pro život a uklidily z přírody více než 1 tunu odpadků. Bohužel lidí, kterým je naše životní prostředí lhostejné, je stále také hodně, o čemž svědčí stále další a další černé skládky objevující se v našem okolí.

Alespoň trochu potěšující je, když se podaří vypátrat původce takové skládky, který si navíc svůj nepořádek po sobě uklidí. Taková věc se v nedávné době povedla policii při šetření černé skládky za Kláštercem u silnice na Petlery. Viníci byli díky dobré práci policie rychle vypátráni a v rámci nápravy zajistili vlastními silami úklid odpadu, který předtím vysypali do koryta Kláštereckého potoka. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli.

Libor Kocáb, 14. 6. 2019

Před úklidemPřed úklidem

Pozor fotopast! Odpad jen tam, kam patří

Neocenitelným pomocníkem v boji s černými skládkami jsou fotopasti, které již skoro 10 let pomáhají městské policii a odboru místního hospodářství v jejich úsilí zajistit uklizené město. Jen v loňském roce městská policie řešila desítky případů souvisejících s neoprávněným odložením odpadů - odstavené autovraky, elektrozařízení či nábytek u kontejnerů, pneumatiky v příkopech atp. I díky fotopastem pak bylo možné některé viníky usvědčit, uloženo bylo 48 pokut, něco se řešilo napomenutím, některé případy skončily u přestupkové komise. Případné nepořádníky upozorňujeme, že „úspěšnost“ odhalení je celkem vysoká. Uloženy byly pokuty v celkové výši několika desítek tisíc korun a viníci si k tomu samozřejmě museli odpad odvézt nebo zaplatit jeho likvidaci. Každý si tak může sám spočítat, jestli ušetřená cesta na sběrný dvůr stojí za všechny problémy s tím spojené.

Rádi bychom touto cestou poděkovali městské policii za jejich práci a rovněž děkujeme všem občanům, firmám, organizacím, spolkům a jiným dobrovolníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli či podílejí na úklidu města a okolí.

Libor Kocáb

Stále vznikají černé skládky, nebuďme lhostejní

I přes veškerou myslitelnou osvětu se stále najdou lidé, kteří se odpadu zbavují tím nejhorším možným způsobem - založením černé skládky.

Takoví lidé se nerozpakují odložit vysloužilý nábytek, ledničky, televize, koberce, pneumatiky či jiný odpad ke kontejnerovému stání či dokonce tento odpad odvezou do lesa, na pole nebo na louku, kde ho zanechají jeho osudu snad v domnění, že si s ním příroda poradí. Důvody tohoto konání jsou nepochopitelné. Odložení zmíněného odpadu na sběrném dvoře je zdarma pro všechny občany města, takže peníze by v tomto případě roli hrát neměly, zvlášť když si uvědomíme, že i odvézt odpad mimo město hluboko do lesa něco stojí - kromě benzínu je třeba počítat i s náklady na mytí a opravu aut zašpiněných a rozbitých na lesních a polních cestách. Je zjevné, že nedojde ani k úspoře času - cesta na roztodivná místa, kde město nalézá černé skládky, je obvykle mnohem mnohem delší (a tudíž časově náročnější) než na sběrný dvůr, jehož otevírací doba je nastavena tak, aby si každý mohl najít tu svoji nejvhodnější chvíli.

Snad jen "spořádaní" občané, kteří si myslí, že odložit například rozbitou skříň či jiný velkoobjemný odpad u kontejnerového stání ve městě je v pořádku a neznečišťuje to životní prostředí, ušetří pár korun za odvoz na sběrný dvůr a několik minut svého vzácného času. Ale že tím znečišťují a znehodnocují společný veřejný prostor, je evidentně netrápí. A jen pro pořádek - i v tomto případě se jedná o černé skládky, za jejichž založení hrozí pokuta. Nemluvě o odkládání pytlů s odpadem z domácností na zem mimo kontejnery, to už se opravdu omluvit nedá. Odpadky slouží jako krmení pro kočky, holuby nebo potkany, kteří pytle roztrhají, a obsah pytlů se pak díky větru povaluje všude po ulici. Úklid kontejnerových stání, resp. úklid odpadků a velkoobjemných odpadů, které se nachází mimo kontejnery, stojí město nemalé finanční prostředky - ročně téměř 700 000 Kč.

Likvidace černých skládek v zeleni, mimo město, v příkopech u silnic apod. pak město stojí další statisíce nejen za úklid samotný, ale i za odvoz a uložení odpadu tam, kam patří (na sběrný dvůr, skládku, do spalovny, k recyklaci apod.).

Peníze vynaložené na úklid černých skládek jsou peníze zbytečně spotřebované, které by mohly být smysluplněji použity na investice do infrastruktury nebo ke zkrášlení města.

Město uklízí černé skládky průběžně, větší úklid ze svých pozemků město provádí 2 x ročně, a to vždy na jaře a na podzim. K boji proti černým skládkám město využívá fotopasti, městská policie kontroluje a pokutuje nelegální odkládání odpadu mimo kontejnery i v extravilánu, město je rovněž zapojeno do projektu "ZmapujTo", který umožnuje občanům on-line hlásit nalezené černé skládky (více informací o tomto projektu lze nalézt na webových stránkách http://www.zmapujto.cz/). Vzhledem ke všemu výše uvedenému si dovolujeme požádat všechny občany - nebuďte lhostejní ke svému okolí a netolerujte zakládání černých skládek. Pytle s odpadky prostě patří do kontejneru, a co se nevejde do kontejneru, patří do sběrného dvora, nikoli na zem. Žijeme v krásném městě s krásným okolím, neznečišťujme si svůj životní prostor ve městě ani kolem něho. Děkujeme, OMH.

Libor Kocáb