Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Kam s použitými oleji

Město Klášterec nad Ohří nabídne svým občanům další možnost, jak se ekologicky zbavit použitých kuchyňských olejů z domácností.

Nádoby pro odkládání jedlých olejů a tuků z domácností se objeví hned na deseti sběrných stanovištích. „Dosud měli Klášterečtí možnost zbavit se použitých rostlinných olejů ze svých domácností pouze ve sběrném dvoře v Ciboušově. Nyní je budou moci odevzdat i do nově instalovaných speciálně označených sběrných nádob,“ říká referentka odpadového hospodářství městského úřadu Simona Šantorová.

„Možnost odevzdat oleje na sběrném dvoře samozřejmě zůstane zachována i nadále, naším cílem je však rozšíření sběrných míst, čímž se přiblížíme občanům a usnadníme jim odevzdávání potravinářských olejů. Je to další krok ke zkvalitnění systému odpadového hospodářství města a k ochraně životního prostředí. Chceme tím odlehčitPopelnice na kuchyňské oleje zejména kanalizační síti, která je oleji vylitými do běžných odpadů v domácnostech výrazně zatěžována, a zabránit zbytečnému znečišťování povrchových vod,“ dodává místostarosta města Mgr. David Kodytek.

Zelené plastové popelnice o objemu 240 litrů s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání olejů z domácností, se tak na přelomu dubna a května objeví v lokalitách uvedených v příloze.

Podmínkou sběru použitých rostlinných olejů je, aby byly do sběrných nádob ukládány v uzavíratelných plastových obalech, například PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech. Nové nádoby budou na svých stanovištích pevně uchyceny, aby se předešlo případné nevhodné manipulaci či převrhnutí.

Seznam lokalit s popelnicemi na kuch. oleje zde (80.65 kB)