Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

tráva

Tráva patří na kompost

Ve městě celoročně probíhá ze strany odboru místního hospodářství intenzivní likvidace černých skládek, a to nejen směsného komunálního odpadu, pneumatik, stavebních sutí a podobně, ale i bioodpadu - trávy, listí či větví. Jedná se o materiál ze zahrad a zahrádek, který často zbytečně končí za plotem soukromých pozemků u cest, u vodních toků nebo v křoví u lesa, přičemž si lidé myslí, že tím přece přírodě neškodí. Bohužel tlející biomasa obtěžuje kolemjdoucí zápachem, splavuje se do řek a potoků, zanáší jejich koryta, výrazně zhoršuje kvalitu vody, a samozřejmě hyzdí veřejný prostor. Hromady větví pak často tvoří nepropustné houštiny, ve kterých se drží nepořádek.

Během sezóny jsou po městě, zejména v lokalitách u rodinných domů, rozmístěny pravidelně vyvážené hnědé popelnice určené k odkládání menšího množství trávy a listí ze zahrádek. Větší množství bioodpadu včetně větví a zbytků po kácení je pak možné zdarma odložit na sběrném dvoře. Pokud občan není schopen zajistit si likvidaci bioodpadu vlastními silami nebo nemá vlastní techniku, která by mu umožnila odvést bioodpad na sběrný dvůr, existuje ve městě několik firem, včetně Klášterecké kyselky, které jsou schopny s tímto problémem pomoci, přičemž se nejedná o nijak nákladnou záležitost.

Nejvýhodnější je samozřejmě kompostování na vlastní zahradě, které město dlouhodobě podporuje bezplatnou výpůjčkou kompostérů. V tuto chvíli odbor místního hospodářství navíc připravuje záměr na rozšíření této podpory kompostování, kdy si nově o kompostér zdarma budou moci požádat i majitelé rekreačních objektů, chat, chalup či zahrádek v zahrádkářských osadách, nejen vlastníci rodinných domů v Klášterci nad Ohří. Bližší informace ke kompostování a k dalším možnostem likvidace bioodpadu vám rádi poskytnou pracovníci odboru místního hospodářství.

Libor Kocáb, 20. 12. 2017

Více z EKOLOGICKÉHO OKÉNKA