Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Komise

Rada města má dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích právo zřizovat dle potřeby komise rady města jako své poradní orgány a jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. 

Komise pro sport

Ing. Jiří Jaroš (předseda) - mobil: 723 747 908
Bc. Petra Žihlová
Mgr. Martina Nováková
Marie Palátová
Ing. Jaroslava Peštuková
Milan Vacke
Jan Zavadil 

 

Komise pro strategický rozvoj města

Mgr. Vojtěch Marvan (předseda) - mobil: 723 379 099
Radek Adamec
Filip Foukal
Ing. David Biem
Bc. Petr Hörbe
Bc. Jakub Hrbek
Bc. Štefan Drozd  

 

Komise pro kulturu a památkovou péči

Mgr. Pavla Zemančíková (předsedkyně) - mobil: 736 779 384
PhDr. Jiřina Malastová
Martin Krása
Ing. Ladislav Kohout
Vít Audy
Markéta Kurešová
Jitka Kůsová
Mgr. Michal Procházka
Ing. arch. Lenka Kotišová