Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Komise

Rada města má dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích právo zřizovat dle potřeby komise rady města jako své poradní orgány a jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

RM dne 13.02.2019 svým usnesením č. zřídila následující komise:

Komise pro sport

Komise pro strategický rozvoj města a památkovou péči

Komise finanční a rozpočtová