Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Parkoviště, chodníky, cyklostezky, komunikace, regenerace sídlišť

Sanace Rašovické lávky

Stručný popis: sanace mostního objektu přes řeku Ohři o délce 97,245 m. Z důvodu zhoršeného technického stavu nutná oprava pro udržení životnosti konstrukce.

 

  • Zhotovitel:                 STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 150 00  Praha 5, IČO: 45359041
  • Realizace:                  do 120 kalendářních dní, zahájení dle klimatických podmínek - jaro 2024
  • Cena za dílo:             13.044.257,96 Kč včetně DPH

 

Parkoviště Sportovní

Stručný popis: novostavba parkoviště pro motorová vozidla s komunikací a novostavba veřejného osvětlení podél parkoviště, které jsou umístěny podél chodníkových ploch a podél komunikace II. třídy. Součástí zakázky je rekonstrukce stávajících chodníkových ploch s nástupištěm autobusové zastávky. Pro občany bydlící v této lokalitě vznikne 98 nových parkovacích míst.

  • Zhotovitel:                 HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21  Obrnice, IČO: 25004638
  • Realizace:                 do 90 kalendářních dní, zahájení dle klimatických podmínek cca 04/2024
  • Cena za dílo:             11.955.535,55 Kč včetně DPH

 

Regenerace sídliště obchodního centra (RS OC) Jednota a okolí

Stručný popis: rekonstrukce stávajících chodníků, parkovacích ploch, venkovních schodišť a úprava veřejného prostoru včetně zřízení nových komunikací pro pěší.  Reorganizace stávajících parkovacích stání a úprava povrchů dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6056. Výstavbou nedochází ke změně využití stávajících ploch. Trasy stávajících rekonstruovaných komunikací zůstávají z velké části zachovány, dochází k lokálnímu rozšíření zpevněných ploch v důsledku lepší dopravní manipulace a přehlednosti. Součástí zakázky je také vybudování nového propojovacího chodníku.

 

  • Zhotovitel:                
  • Realizace:                  
  • Cena za dílo: