Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Parkoviště, chodníky, cyklostezky, komunikace, regenerace sídlišť

Obnova chodníků v ulici 17. listopadu

 • Zhotovitel:                HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21Obrnice, IČO: 25004638
 • Realizace:                 08/2023 (realizace 14 kalendářních dní)                                             
 • Cena za dílo:            780.462 Kč včetně DPH

 

Vybudování nového chodníku v ul. Rašovická

 • Stručný popis: nový chodník propojující ul. Pražskou s ul. Severní.
 • Stručný popis: nový chodník propojující ul. Pražskou s ul. Severní.
 • Výběrové řízení: 03.04.2023

 

 • Zhotovitel:       Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, 150 00  Praha 5, IČO: 27449416
 • Realizace:        05/2023 – 06/2023 (realizace 60 kalendářních dní)                       
 • Cena za dílo:   1.684.895,28 Kč včetně DPH

 

Sanace opěrné kamenné zedi Kamenka

Stručný popis: oprava části cca 12 m původní, narušené opěrné kamenné zdi Kamenka, vyboulené zemním tlakem. Opěrná Zeď drží svah a tvoří hranu pěší komunikace p. č. 775/1.

- Výběrové řízení: 27.03.2023

 • Zhotovitel:          STAVMAX Group s.r.o., Průmyslová 10 – Vernéřov, 431 51Klášterec nad Ohří,                                IČO: 06080090
 • Realizace:           realizace 120 kalendářních dní, dočasné přerušení prací – dle                                                          klimatických podmínek, dokončení jaro/2024             
 • Cena za dílo:      1.200.272 Kč včetně DPH

 

Vstup do zámeckého parku od letního kina

Stručný popis: vybudování nového chodníku, který propojuje komunikaci u letního kina se zámeckým parkem.

- Výběrové řízení: 25.04.2023

 • Zhotovitel:                PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00  Praha 10                                                           IČO: 26769611
 • Realizace:                 05/2023 – 09/2023 (realizace 105 kalendářních dní)                     
 • Cena za dílo:            4.238.129 Kč včetně DPH

 

Komunikace – Obnova komunikace ulice Zahradní

Stručný popis: výměna stávajícího, asfaltového povrchu komunikace, frézování a následná pokládka asfaltové obrusné vrstvy, výšková úprava zařízení ve vozovce – kanalizačních, dešťových a vodovodních šachet. Poklopy kanalizačních šachet nahrazeny za samonivelační.

- Výběrové řízení: 07.03.2023 (výběr zhotovitele)

 • Zhotovitel:                  Společnost „Komunikace Zahradní“, Nerudova 67/10                                                                          430 01Chomutov  IČO: 05758734
 • Realizace:                   04/2023 – 05/2023 (realizace 20 kalendářních dní)                                            
 • Cena za dílo:              2.841.863,18 Kč včetně DPH

 

Oprava komunikace ulice Rašovická

Stručný popis: výměna stávajícího asfaltového povrchu a následná pokládka. Výšková úprava zařízení ve vozovce, kanalizačních, dešťových a vodovodních šachet.

- Výběrové řízení: 10.05.2023

 • Zhotovitel:
 • SILNICE TOPOLANY, a.s., Nerudova 67/10, 430 01  Chomutov
 • Realizace:        06/2023 – 07/2023 (realizace 20 kalendářních dní)            
 • Cena za dílo:   2.719.231 Kč včetně DPH 

 

Rekonstrukce zdavotního střediska - zkapacitnění parkování v ulici Sadová

Stručný popis: rekonstrukce komunikací a chodníků, nové parkovací plochy, rozšíření parkovacích míst (navýšení cca o 20 míst), v předprostoru zdravotního střediska rekonstrukce pochozích ploch, vybudování bezbariérových vstupů do budov, bourání „krčku“ a zastřešení vstupů do zdravotního střediska. Před střediskem rozšíření příjezdové komunikace na obousměrnou dvouproudovou komunikaci o šířce 5,5 m. Z důvodu budování nových parkovacích ploch kácení vzrostlých stromů a keřů a nové nasvícení ploch lampami veřejného osvětlení.

- Výběrové řízení: 27.03.2023 - lhůta pro podání žádostí o účast, 19.05.2023 – ukončení příjmu nabídek

 • Zhotovitel:  SILNICE TOPOLANY, a.s., Nerudova 67/10, 430 01Chomutov
 • Realizace:   realizace 157 kalendářních dní, dočasné přerušení prací – dle klimatických                                      podmínek, dokončení jaro/2024
 • Cena za dílo vč. dodatku:  20.522.516,13 Kč včetně DPH

Vzhledem k rekonstrukci části Sadové ulice a okolí zdravotního střediska dočasněn jsou zprovozněny náhradní vstupy do střediska - viz přiložená mapka. 

náhradní vstupy

 

Sanace Rašovické lávky

Stručný popis: sanace mostního objektu přes řeku Ohři o délce 97,245 m. Z důvodu zhoršeného technického stavu nutná oprava pro udržení životnosti konstrukce.

- Výběrové řízení: 06.03.2023 - lhůta pro podání žádostí o účast, 27.03.2023 – ukončení příjmu nabídek.

- Hodnocení a posouzení doručených nabídek: 11.04.2023  vybranému uchazeči stanovena 10 denní lhůta pro součinnost před podpisem SoD – uchazeč odstoupil od podpisu SoD z kapacitních důvodů.

Sanace Rašovické lávky – opakované řízení
- Výběrové řízení: 30.08.2023 - lhůta pro podání žádostí o účast, 04.10.2023 – ukončení příjmu nabídek.

 • Zhotovitel:        STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 150 00Praha 5, IČO: 45359041
 • Realizace:         realizace do 120 kalendářních dní, jaro - léto/2024
 • Cena za dílo:    13.044.257,96 Kč včetně DPH

Rekonstrukce ul. Boženy Němcové

Stručný popis: druhá etapa v rámci akce Rekonstrukce ul. Boženy Němcové a ul. Husova v Klášterci nad Ohří.

- Výběrové řízení: 29.03.2023 - lhůta pro podání žádostí o účast, 04.04..2023 – ukončení příjmu nabídek, 26.05..2023 – ukončení příjmu nabídek

 • Zhotovitel:          STAVMAX Group s.r.o., Průmyslová 10 – Vernéřov, 431 51Klášterec nad Ohří,                               IČO: 06080090
 • Realizace:           07/2023 – 12/2023 (realizace 151 kalendářních dní), dokončení jaro/2024      
 • Cena za dílo vč. dodatku:     23.539.159,94 Kč včetně DPH

 

Rekonstrukce ulice Královéhradecká

Stručný popis: rekonstrukce ulice v centrální části města spočívající ve stavebních úpravách stávajících komunikací vč. schodišť – polohové změny zejména z důvodu dosažení co největšího počtu parkovacích stání. Novostavba parkoviště mezi objekty č. p. 404 a č. p. 407, úprava a doplnění tras veřejného osvětlení, změna umístění některých stožárů VO a doplnění stožárů dle výpočtu osvětlení.

- Výběrové řízení: 09.05.2023 - lhůta pro podání žádostí o účast, 02.06.2023 – ukončení příjmu nabídek

 • Zhotovitel:              SILNICE TOPOLANY, a.s., Nerudova 67/10, 430 01Chomutov
 • Realizace:               07/2023 – 12/2023 (realizace 164 kalendářních dní). dokončení jaro/2024  
 • Cena za dílo vč. dodatku:         34.984.983,42 Kč včetně DPH

 

Regenerace panelového sídliště ul. Olšová

Stručný popis: regenerace povrchu stávající komunikace, komunikace pro pěší a autobusových zastávek v ulici Olšová.

 • Zhotovitel:  HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21Obrnice, IČO: 25004638
 • Realizace:   realizace 131 kalendářních dní, dočasné přerušení prací – dle klimatických podmínek, dokončení jaro/2024
 • Cena za dílo vč. dodatku:  7.527.035,95 Kč včetně DPH

Regenerace ulice Větrná

Stručný popis: obnova poškozeného povrchu asfaltové komunikace a betonových chodníků v ulici Větrná tak, aby vyhovovaly estetickým a funkčním požadavkům a současným platným technickým normám ČSN.

 • Zhotovitel:   HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21Obrnice, IČO: 25004638
 • Realizace:    realizace 135 kalendářních dní, dočasné přerušení prací – dle klimatických                                     podmínek, dokončení jaro/2024
 • Cena za dílo vč. dodatku:    6.764.427 Kč včetně DPH

 

Kontejnerové stání – ulice Mírová

Stručný popis: výroba, dodávka a montáž kontejnerového stání pro 8 kontejnerů

 • Zhotovitel:           OC – Company s.r.o., Blatenská 1161/46, 430 01Chomutov, IČO: 04855752
 • Cena za dílo:       265.593 Kč včetně DPH

 

Kontejnerové stání – ulice Petra Bezruče

Stručný popis: nové umístění, výroba, dodávka a montáž kontejnerového stání pro 8 kontejnerů

 • Zhotovitel:           OC – Company s.r.o., Blatenská 1161/46, 430 01Chomutov, IČO: 04855752
 • Cena za dílo:       725.954 Kč včetně DPH

 

Kontejnerové stání – ulice Petlérská

Stručný popis: výroba, dodávka a montáž kontejnerového stání pro 4 kontejnery

 • Zhotovitel:              OC – Company s.r.o., Blatenská 1161/46, 430 01Chomutov, IČO: 04855752
 • Cena za dílo:           210.298 Kč včetně DPH

 

Oplocení komunitní zahrady za ZUŠ v ul. J. A. Komenského

Stručný popis: oplocení pozemku nacházející se za místní základní uměleckou školou, který město zapůjčilo spolku Komunitní zahrada Klášterec nad Ohří, z.s., který chce vybudovat společný prostor pro volnočasové aktivity (provozovat komunitní zahradu, podporovat komunitní rozvoj, vytvářet lokální komunitu zahradníků a pěstovat zeleninu, ovoce a jiné plodiny a především rozvíjet mezigenerační vztahy).

 • Zhotovitel:              OC – Company s.r.o., Blatenská 1161/46, 430 01Chomutov, IČO: 04855752
 • Cena za dílo:          273.954 Kč včetně DPH

 

Studie na regeneraci lokality 17. listopadu

Do budoucna město plánuje kompletní regeneraci sídliště 17. listopadu, a to od ulice Jana Ámose Komenského přes Dukelskou, Pionýrů, 17. listopadu, Lidickou po Lesní. Aby mohlo systematicky a komplexně tuto regeneraci vyprojektovat, nechá si letos zpracovat urbanistickou studii této lokality. Sídliště, které to již velmi potřebuje, se posléze dočká nových komunikací, chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení a zeleně, kontejnerových stání a úpravy dalšího veřejného prostoru.

17. listopadu


Rekonstrukce zastávky v Rašovicích

V tomto roce prošla rekonstrukcí zastávka v Rašovicích. 

Rašovice předRašovice po