Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Autobusová zastávka u gymnázia

Nyní předčasné užívání stavby, je plně užívána, čeká se na finální kolaudaci.

Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti chodců na nevyhovujícím přechodu pro chodce přes státní komunikaci I/13, který se nachází v těsné blízkosti krajského gymnázia v Klášterci nad Ohří. Dle ČSN 73 6110 byl stávající přechod pro chodce zcela nevyhovující, neboť byl situován nejen do zálivu pro autobusovou zastávku, ale nacházel se přímo v křižovatce se Sadovou ulicí a příjezdovou komunikací k letnímu kinu. Jednalo se o velmi kritické místo, co se bezpečnosti silničního provozu týká.

Nově byl záliv zastávky posunut blíže ke gymnáziu. Vyřazovací úsek a  nástupní plocha jsou dlouhé 25 m, zařazovací úsek 15 m. Šíře zálivu je 3,5 m. S posunutím zálivu pak úzce souvisí dispoziční úprava stávajícího chodníku.

Přechod pro chodce byl nově osazen dělícím ostrůvkem v šířce 2 m. Délka ostrůvku je 10,5 m. Komunikace v místě přechodu byla zúžena tak, aby šíře jednotlivých jízdních pruhů byla pouze 3,75 m mezi betonovými obrubami. Nový přechod pro chodce byl navržen v šíři 4 m, s jeho realizací pak souvisí vybudování hmatových úprav v chodníku na druhé straně komunikace. V projektové dokumentaci bylo počítáno také s místem pro přecházení účelové komunikace k bývalému pivovaru.