Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Cyklostezky

cyklostezky

Během jarních měsíců začala rekonstrukce chodníku na Petlérské ulici po pravé straně ve směru na Útočiště, kde vzniknul oddělený pruh pro chodce a cyklisty. Tato cyklostezka propojuje cyklopark v Královéhradecké ulici a již dokončený úsek cyklostezky v Dlouhé ulici. Na cyklostezce podél řeky Ohře došlo k výměně povrchu a na cyklostezku v Petlerské ulici by měl v budoucnu navázat projekt trasy vedoucí k průmyslové zóně Verne, kterou město nyní připravuje.

Rekonstrukce chodníku v ulici Petlérská včetně cykopruhu a nový povrch na cyklostezce Ohře

logo

Akce realizována za přispění finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

 • Zhotovitel: HERKUL a.s.
 • Realizace dokončena: srpen 2021 (na 17.08.2021 plánovaná závěrečná kontrolní prohlídka)
 • Vlastní podíl ve výši: 3.319.305,88 Kč
 • Dotace ve výši: 3.729.444 Kč
 • Cena za dílo celkem: 7.048.749,88 Kč

Výměna povrchu cyklostezky podél řeky Ohře v Klášterci nad Ohří

logo

Akce realizována za přispění finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

 • Zhotovitel: Společnost cyklostezka Klášterec nad Ohří (správce spol: SILNICE TOPOLANY, a.s., společník: PETROM STAVBY, a.s.)
 • Realizace dokončena: červen 2021
 • Cena dle uzavřené SoD:  2.534.597,96 Kč
 • Dodatek č. 1 k SoD: 598.924,13 Kč
 • Cena za dílo celkem: 3.133.522,09 Kč

Z toho

 • Vlastní podíl ve výši: 727.733,09 Kč
 • Dotace ve výši: 2.405.789 Kč