Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Komunikace, parkoviště, infrastruktura

Parkovací plocha v ulici U Rybníka

Parkoviště U Rybníka

Rodiče, kteří vozí své děti do mateřské školy ve Školní ulici, se mohou těšit na nové parkoviště v ulici U Rybníka, které je určeno právě pro ně.

 • Zhotovitel: BAUVANT s.r.o.
 • Realizace dokončena: červen 2021                                      
 • Cena za dílo celkem: 227.534,59
Vybudování dopravního propojení ulic Pod Pivovarem – Chomutovská v Klášterci nad Ohří

Nově bude vyřešena propojovací komunikace ul. Pod Pivovarem s výjezdem do ul. Chomutovská (silnice I/13) vč. vybudování nového parkoviště, kdy nově vznikne parkovací pás pro kolmé stání před č. p. 246 (17 stání).

 • Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.
 • Realizace dokončena: září 2021
 • Cena dle uzavřené SoD: 3.092.374,05 Kč vč. DPH
 • Dodatek k SoD: 171.715,09 Kč vč. DPH
 • Cena za dílo celkem: 3.264.089,14 Kč vč. DPH
Oprava povrchů komunikace v ulici Tyršova
 • Zhotovitel: Silnice Topolany a.s.
 • Realizace dokončena: září 2021
 • Cena za dílo celkem: 1.211.348,73 Kč vč. DPH
Zámecký park

V letošním roce by se měla dočkat realizace dlouho očekávaná úprava předprostoru zámeckého parku u loděnice. Díky novému řešení by měla být pěší i cyklodoprava vedená z parku k lázeňskému areálu odkloněna a Zahradní ulici by měla nově křížit na mnohem bezpečnějším a přehlednějším místě.

Předprostor zámeckého parku v Klášterci nad Ohří

 • Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.
 • Realizace dokončena: srpen 2021
 • Cena dle uzavřené SoD: 3.413.455 Kč vč. DPH
 • Dodatek k SoD: 247.057,13 Kč vč. DPH
 • Cena za dílo celkem: 3.660.512,13 Kč vč. DPH
Rašovická lávka

V loňském roce byly zahájeny sanační práce na mostech ve městě rekonstrukcí „lávky“ pod chodníkem na Chomutovské ulici podle dlouhodobého plánu. Letos by se sanace měla dotknout mostu v ulici Pod Stadionem a zadat projekt sanace rašovické lávky.

 • Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.                 
 • Realizace dokončena: září 2021              
 • Cena za dílo celkem: 1.186.812,60 Kč

Zpracování projektové dokumentace na sanaci Rašovické lávky

 • Zhotovitel: MIDAKON s.r.o.            
 • Realizace: 25.10.2021 – 31.08.2022              
 • Cena za dílo celkem: 853.050,00 Kč vč. DPH