Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Kulturní dům - opravy závad po revizích elektro

V kulturním domě probíhají opravy závad po revizích elektrického zařízení dle revizních zpráv, tj. elektrické zařízení scénické technologie, elektroinstalace světelných, zásuvkových a technologických obvodů ve zpřítupněných částech kulturního domu, elektroinstalace nouzového osvětlení.  

termín realizace: 31.7.2016 dodavatel: Elektronovy - Trade s.r.o.  náklady: 55.700,00,- Kč vč. DPH financování: město Klášterec nad Ohří kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil

Dále budou na kulturním domě probíhat práce na opravě klempířských prvků. Konkrétně bude provedena výměna stávajících zrezivělých svodů po obvodě objektu, dále oprava měděného žlabu na východní straně objektu. Na střeše se provede oprava sešlapaných falců stávající střechy a výměna svodu ze střechy nad jevištěm.  

termín realizace: 8.8.2016 dodavatel: Miloslav Bartyzal  náklady: 112.683,67,- Kč vč. DPH financování: město Klášterec nad Ohří kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil