Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Rekonstrukce povrchů Pod Skalkou

V rámci rekonstrukce povrchů v ulici Pod Skalkou bude probíhat v koordinaci s SVS a.s., která bude realizovat rekonstrukci vodovodu. Stávající asfaltový povrch komunikace je znehodnocený užíváním a opravami po rekonstrukcích inženýrských sítí. Stávající povrch bude v tl. 5cm odfrézován a v případě malé nosnosti vytrhán. Ve spodní části ulice, která je lemována po obou stranách řadovými RD je uvažováno s kompletní rekonstrukcí vč. konstrukčních vrstev tak, aby byl zajištěn spolehlivý odvod dešťových vod. Kompletní skladba vč. konstrukční vrstvy je dále navržena v místě vyspravení po rekonstrukcích inženýrských sítí v horní části ulice. Dále bude lokálně provedeno vyspravení podkladu, lokálně bude provedena vyrovnávací vrstva, bude provedena výšková úprava zařízení ve vozovce a pokládka finálního povrchu komunikace.

Vzhledem, že se jedná částečně o slepou ulici bude zde nutná realizace po úsecích v koordinaci s obyvateli ulice v návaznosti na obslužnost ulice a v koordinaci s SVS a.s.

  • termín realizace: 08/2016-10/2016
  • dodavatel: probíhá výběr zhotovitele
  • náklady: 3.891.000,00 Kč vč. DPH
  • financování: město Klášterec nad Ohří
  • kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil