Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Rekonstrukce ulice Lidická před domem č.p. 512-515

Předmětem je rekonstrukce chodníkových ploch podél bytového domu č.p. 512 - 515 v ul. Lidická a dále výstavba zpevněných ploch pro dopravu v klidu za výše zmíněným domem. Rekonstrukce chodníku před bytovým domem bude realizována v místě stávajícího chodníku a to pouze v rozsahu stávajícího chodníku. Parkovací plochy za bytovým domem jsou primárně navrženy v zelené ploše podél stávající komunikace za bytovým domem.

  • termín realizace: 08/2016-10/2016
  • dodavatel: BAUVANT s.r.o., Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
  • náklady: 719.732,- Kč vč. DPH
  • financování: město Klášterec nad Ohří
  • kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil