Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Společenský dům Panorama

Knihovna – Oprava střešní krytiny na objektu městské knihovny v ul. Budovatelská 486

Stávající krytina byla zkontrolována, vzdutá místa byla prořezána a nově přetavena. Byla provedena demontáž veškerého stávajícího oplechování, demolice nadzemních částí zděných odvětrávacích komínů vč. zaslepení nefunkčních průduchů. Byly doplněny nové větrací komínky s ukončením, stávající soustavy hromosvodu vč. kotvících prvků, byly demontovány a nahrazeny novými.

  • Zhotovitel:                                        STAVMAX Group s.r.o.
  • Realizace - dokončena:                 03/2022                                              
  • Cena za dílo celkem:                     1.129.282,22 Kč vč. DPH