Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Sportovní zařízení

Aquapark - Oprava bazénových obkladů

Každoroční oprava bazénových obkladů, která spočívá v lokální opravě - zejména v odstranění mrazem nebo mechanicky poškozených obkladů, dlažeb bazénů, přilehlých ploch vč. sanace mrazem rozrušených bazénových konstrukcí, v odstranění poškozených míst na schodištích, odpočinkových a pochozích ploch bazénů, brodítek, ochozů a odtokových žlábků vč. výměn poškozených lišt.

 

  • Zhotovitel:                                         BOULIT s.r.o.
  • Realizace dokončena:                   06/2022                              
  • Cena za dílo celkem:                     412.877,00 Kč vč. DPH
  • Cena za dílo:                                      349.647,93 Kč vč. DPH
  • Dodatek č. 1 k SoD:                          63.229,07 Kč vč. DPH

 

Novostavba fotbalového hřiště s umělým povrchem

Na ploše mezi stadionem a ZŠ Krátká začne výstavba nového fotbalového hřiště s umělým povrchem. Na tento projekt žádal o dotaci Fotbalový klub Klášterec nad Ohří u Národní sportovní agentury. Město s fotbalovým klubem uzavřelo smlouvu o spolufinancování, klub žádá o dotaci, která bude ve výši 70 % celkových uznatelných nákladů, město zajistí financování zbylých 30 % nákladů. Celková cena je cca 24 milionů Kč včetně DPH, hřiště se vybuduje pouze v případě získání dotace.

Zázemí pro sportovce – rekonstrukce a dostavba objektu tribuny na stadionu

Před několika lety byla snaha o postavení tribuny u atletického oválu/fotbalového hřiště v areálu stadionu, kde však vzniklo jakési torzo tribuny, které zde zůstalo dodnes. Město má již k dispozici projekt na dostavbu zázemí pro sportovce, vznikne nové patro stávající tribuny s prostory pro místní sportovní kluby, jehož součástí bude i tribuna pro diváky. Město zázemí pro sportovce vybuduje za předpokladu získání dotace od Národní sportovní agentury ve výši 70 % z celkových uznatelných nákladů, které jsou odhadnuty na 60 milionů Kč včetně DPH.