Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Stavební opravy čp. 10 ul. Zahradní

Stavební práce spočívají v obnově venkovních fasád ve dvoře a v podloubí. Výměna betonového povrchu v podloubí za žulovou dlažbu, výměna střešní krytiny na podloubí včetně klempířských prvků. Dále budou demontována plechová vrata a dveře z nádvoří do místnosti č. 109. V této místnosti bude obnovena podlahová krytina. Těmito opravami památka získá svou končenou, ucelenou podobu. V rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, město Klášterec nad Ohří požádalo Ministerstvo kultury České republiky o příspěvek ve výši 445.000,- Kč. Nyní se čeká na rozhodnutí od ministerstva.

termín realizace: do 14 dní od přidělení dotce od MKČR (realizační doba je 153 kalendářních dní) dodavatel: Jaroslav Faktor, Nádražní 151, 431 51 Klášterec nad Ohří náklady: 1.559.625,00 Kč vč. DPH financování: město Klášterec nad Ohří kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil