Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Úprava hlavní přístupové komunikace k zámku

Jedná se o rekonstrukci přístupové komunikace k zámku. Konkrétně se jedná o část cesty od hlavní vstupní brány do zámeckého parku směrem k zámku (ke vstupním dveřím na nádvoří zámku, ke schodům vedoucím k sala terreně a ke schodům vedoucím na vyhlídkovou terasu vedle zámku).

Přístupová komunikace k zámku má v současné době štěrkový /mlatový povrch. Cílem je štětová cesta - pojízdná, kde se počítá s použitím lomového kamene Slezská žula o výšce 150 mm, šířce do 60 mm a délce do 200 mm, kameny kladené ručně na stojato, delším rozměrem napříč cesty, tak aby sousední řady pokud možno vázaly mezi sebou. Mezery mezi kameny budou uklínovány ostrohrannými úlomky tak, aby horní hrana štětu byla souvislá. Podkladem bude hutněná zemní pláň, štěrkodrť 0-32 (250 mm) a kladecí vrstva (50 mm). Novýštětový povrch bude zaobroubeh resp. lemován ocelovou obrobuou tvořenou ocelovou pásnicí tl. 8 mm a výšky 200 mm. Součástí jsou dále terénní a sadové úpravy po celém obvodu v šíři cca 1 m od ocelové obruby. Je třeba uvažovat s potřebou dosypat ornici až po horní hranu ocelové obruby/kamenné dlažby vč. osetí travní směcí.

  • termín realizace: 77 kalendářních dní
  • dodavatel: Petrom stavby, a.s. 
  • náklady: 2.757.815,- Kč vč. DPH
  • financování: město Klášterec nad Ohří
  • kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil