Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Územní studie - RPS Pod Stadionem a Královéhradecká

Územní studie – Regenerace panelového sídliště – ulice Pod Stadionem a Královehradecká, Klášterec nad Ohří

Pořizovatel Městský úřad, odbor stavebního úřadu a územního plánování v Klášterci nad Ohří v souladu s § 166 odst.3) zákona č. 183/2006/Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územní studii.

Její využití bylo schváleno dne 01.03.2023 a je územně plánovacím podkladem

Kompletní dokumentace je ke stažení zde.

Do vydané Územní studie – Regenerace panelového sídliště – ulice Pod Stadionem a Královehradecká, Klášterec nad Ohří, je možné v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na Městském úřadu Klášterec nad Ohří, odbor stavebního úřadu a územního plánování.