Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

S čím Vám pomůžeme

Pronájem bytů ve vlastnictví města - formuláře jsou ke stažení zde

 • Podání žádosti o pronájem bytu
 • Uzavření nájemní smlouvy
 • Změna počtu osob v pronajatém bytě města
 • Změna výše záloh spojených s užíváním bytu města
 • Ukončení nájemního vztahu a předání bytu
 • Nahlášení opravy v pronajatém bytě města

Bližší informace: Pavlína Hloušková

Pronájem nebytových prostor - formuláře jsou ke stažení zde

 • Podání žádosti o pronájem nebytového prostoru
 • Uzavření nájemní smlouvy
 • Změna výše záloh spojených s užíváním nebytového prostoru
 • Ukončení nájemního vztahu a předání nebytového prostoru
 • Nahlášení opravy v pronajatém nebytovém prostoru

Bližší informace: Petra Vyskočilová 

Pronájem, prodej, koupě či jiné formy disponování s pozemky, zřízení věcných břemen  - formuláře jsou ke stažení zde 

 • Podání konkrétních žádostí
 • Uzavření konkrétních smluvních vztahů (nájemní ,kupní, směnné, darovací  smlouvy)
 • Ukončení nájemního vztahu
 • Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, služebnosti cesty, atd.

Bližší informace: Kateřina Frajbišová

Hlášení škodní události

 • Poškození majetku města
 • Uplatnění náhrady škody v důsledku škodní události 

Bližší informace: Lada Kenderová