Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Vítání občánků

Město Klášterec nad Ohří pořádá slavnostní Vítání občánků, které se v nepravidelných intervalech koná v obřadní síni kláštereckého zámku.

Přijetím zákona o základních registrech nemají již městské úřady možnost využívat informací pro oslovení rodičů nově narozených dětí. Městský úřad v Klášterci nad Ohří chce zachovat tradici slavnostního obřadu Vítání občánků do života, a proto se obrací na rodiče nově narozených dětí s trvalým pobytem v Klášterci nad Ohří.

Pokud máte zájem zúčastnit se Vítání občánků, vyplňte tento formulář a předejte jej na matriku v Klášterci nad Ohří buď osobně (přízemí, č. dveří 104), elektronicky na níže uvedený kontakt nebo poštou. (438.41 kB) Děkujeme.

Bližší informace:
Jana Handlová