Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

2015

Zateplení střech zdravotního střediska v Sadové ulici

Předmětem zakázky bylo dodatečné zateplení plochých střech budov zdravotního střediska v Sadové ulici. Součástí zateplení byla i úprava veškerých doplňků střechy.

 • dodavatel: KAP ATELIER s.r.o. 
 • termín realizace: 31.12.2015
 • náklady: 1 433 855 Kč vč. DPH
 • financování: město Klášterec nad Ohří kontaktní
 • osoba: Vlastimil Dokoupil

Sebeobrana pro každého


Realizace energetických úspor v MŠ Školní a MŠ Souběžná

Projekt počítá se zateplením obou objektů včetně nové střechy.

 • dodavatel: Nepro stavební a.s.
 • termín realizace: 05/2015 - 09/2015
 • náklady: 18.322.239 Kč vč. DPH
 • financování: město Klášterec nad Ohří (cca 31%), Státní fond životního prostředí a Evropský fond soudržnosti (cca 69 %)
 • kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil

Rekonstrukce cyklostezky

V rámci tohoto projektu bude opraven úsek cyklostezky u železničního mostu. Dojde k úpravě nekompaktního povrchu, narušeného povětrnostními vlivy.  

 • dodavatel: Marius Pedersen a.s.
 • termín realizace: 05 - 06/2015
 • náklady: 122.333 Kč vč. DPH
 • financování: město Klášterec nad Ohří 
 • kontaktní osoba: Ing. Ivana Dragomirová

Rekonstrukce dopravního hřiště

Cílem projektu je vybudování nového sportovně-rekreačního areálu v místě stávajícího dopravního hřiště v ulici 17. listopadu. Kromě dopravního hřiště, které je navrženo jako reálná komunikace zmenšených rozměrů včetně dopravního značení, bude provedena také revitalizace stávajících asfaltových ploch a doplnění hracích prvků pro děti. Součástí je také doplnění mobiliáře (odpadkové koše, lavičky).  

 • dodavatel: mmcité+, a.s.
 • termín realizace: 09/2014 - 05/2015
 • náklady: 1.982.641 Kč vč. DPH
 • financování: město Klášterec nad Ohří 
 • kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil

Regenerace zeleně relaxačního hřiště při ZŠ Petlérská

Cílem projektu je obnova zeleně v okolí hřiště u ZŠ Petlérská - ošetření stávajících stromů, výsadba 21 nových stromů a 1252 keřů.

 • dodavatel: Studený, s.r.o.
 • termín realizace: 10/2014 - 06/2015
 • náklady: 362.685 Kč vč. DPH
 • financování: město Klášterec nad Ohří (25%), Evropský fond pro regionální rozvoj a Státní fond životního prostředí (75%)
 • kontaktní osoba: Ing. Ivana Dragomirová

Stromořadí v okolí aquaparku

V okolí kláštereckého aquaparku za Topolovou ulicí byly doplněny chybějící stromy (5 javorů) a dále byla provedena výsadba 20 lip kolem parkoviště před aquaparkem. 

 • dodavatel: Studený s.r.o.
 • termín realizace: 09 - 11/2015
 • předpokl.náklady: 100.000 Kč
 • financování: Nadace ČEZ - 100 % 
 • kontaktní osoba: Ing. Ivana Dragomirová

Úprava osvětlení ledové plochy zimního stadionu 

Osvětlení ledové plochy zimního stadionu bylo nově osazeno LED diodami, které uspoří až 70 % elektrické energie.

 • dodavatel: EULED s.r.o.
 • termín realizace:  
 • předpokl.náklady: 1.782.507 Kč vč. DPH
 • financování: Město Klášterec nad Ohří - 100 % 
 • kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil

Realizace energetických úspor v objektu kino Egerie

V rámci projektu došlo k zateplení objektu, výměně oken a dveří a částečnému zateplení střechy. dodavatel: PETROM STAVBY s.r.o.

 • termín realizace: 04/2015 - 09/2015
 • náklady: 4.115.048 Kč vč. DPH
 • financování: město Klášterec nad Ohří (cca. 49%), Státní fond životního prostředí (cca.51%)
 • kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil

Regenerace panelového sídliště

V. etapa Regenerace panelového sídliště plynule navázala na III. a IV. etapu regenerace ul. Příčná. V ul. Polní bylo upraveno a rozšířeno parkování před OC Centrum. Chodník před OC Centrum byl kompletně vybourán a výškově upraven tak, aby byl zajištěn spolehlivý odvod dešťových vod. Zelený pás před OC Centrum byl zahradnicky ošetřen a upraven. U ZŠ Krátká bylo vybudováno nové parkoviště s kruhovou točnou na konci (u vchodu do ZŠ Krátká) pro snadnější odbavení aut, která přivážejí/odvážejí děti do/ze školy. dodavatel: HERKUL a.s.