Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

2020

PROJEKTY MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ V ROCE 2020 VE 3 MINUTÁCH

Město Klášterec nad Ohří rozhodně nezahálí! V roce 2020 odbor výstavby a rozvoje města proinvestoval více než 113 milionů Kč a zadal 158 zakázek různého charakteru. Na ty nejvíce viditelné projekty MRKněte na 3minutovém videu níže. Zapněte si zvuk, máte to i s muzikou.

START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání EU.


Vyvýšený přechod pro chodce v ulici Školní v Klášterci nad Ohří

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014726

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy, kdy dojde k úpravě místní komunikace, konkrétně oprava a vyvýšení přechodu pro chodce, která bude probíhat v ulici Školní, v blízkosti základní školy. Jedná se o velmi rušnou komunikaci s bezpečnostním rizikem pro chodce. Součástí úprav je výškové přizpůsobení chodníků, doplnění vodících linií a hmatové dlažby, doplnění a úprava veřejného osvětlení, úprava a přemístění uličních vpustí u přechodu a doplnění svislého dopravního značení.

 • Dotace: 639 774,82,- KčPovinná publicita
 • Spoluúčast: 137 791,65,- Kč
 • Celkem: 777 566,47,- Kč
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kulturní dům – přestavba v multifunkční kulturní centrum

Práce můžete sledovat online zde: https://www1.kabel1.cz/kamery/

Od zahájení prací máme díky společnosti Kabel1 časosběrná videa:

Předmětem zakázky je přestavba a přístavba Kulturního domu v Klášterci nad Ohří, včetně potřebné přípravy území, potřebných demolic, realizace přeložek, vybudování přípojek a inženýrských sítí a dalších součástí stavby metodou design&build.

S příchodem nového roku se uzavřel stávající kulturní dům, na jehož přestavbu v multifunkční centrum získalo město v loňském roce stavební povolení. Zároveň byl v loňském roce dokončen projekt. První měsíce letošního roku se budou prostory kulturního domu vyklízet a v dubnu začne samotná realizace přestavby, která by měla být dokončena na podzim 2021.

Město k této investici přistoupilo mimo jiné z důvodu nehospodárnosti stávajícího kulturního domu a společenského domu Panorama, kde nyní sídlí městská knihovna. Ta bude do multifunkčního centra přemístěna.

Největší částka pro letošní investice je vyčleněna právě na financování rekonstrukce kulturního domu, a to 60,5 milionů Kč. Z toho 25 milionů Kč bude čerpáno z rezervy města a zbytek z příjmů v roce 2020. Město již obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 45 milionů Kč z Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR. Práce budou pokračovat i v roce 2021, kdy má být profinancováno dalších 115 milionů Kč.

 • Trigema Building a.s
 • Termín realizace dle dodatku č. 4: 13.09.2021
 • Cena realizace: 184.171.383,22 Kč vč. 21% DPH (dle dodatku č. 3)

Cyklostezka podél Kláštereckého potoka, Klášterec nad Ohří

V roce 2016 město nechalo zpracovat cyklogenerel, tedy plán rozvoje cyklistické infrastruktury v našem městě. Na jeho základě ve městě vznikají nové cyklostezky, jejichž hlavním uzlem je nově vybudovaný cyklopark v Královéhradecké ulici. V loňském roce byla vybudována nová cyklostezka směřující z Královéhradecké ulice. Vede podél Kláštereckého potoka a napojila se na stezku za Dlouhou ulicí a dále na komunikaci směr Petlery u útočišťské kapličky.Cyklostezka

Akce byla podpořena dotací ve výši 9,7 milionů Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury v působnosti Ministerstva dopravy ČR. Vlastní podíl města činí 6,7 milionů Kč. Stavba cyklostezky byla zahájena v březnu a dokončena byla v říjnu loňského roku.

 • Sdružení Cyklostezka Klášterec nad Ohří, vedoucí společník STAVMAX Group s.r.o., společník PETROM STAVBY, a.s.
 • 16.412.384,32 Kč vč. DPH

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Město připravuje lokalitu s 26 parcelami na výstavbu rodinných domů v Ciboušovské ulici. V letošním roce bude připravena veškerá technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkoviště, kontejnerové stání na separovaný odpad, voda, dešťová a splašková kanalizace, plyn, elektřina, veřejné osvětlení, internet a UPC. K přípravě lokality město přistoupilo z důvodu dlouhodobého tlaku a poptávky po pozemcích na výstavbu rodinných domů, pro udržení stávajících či přilákání nových obyvatel města.

V rozpočtu na letošní rok je vyčleněna částka na financování technické a dopravní infrastruktury. Náklady jsou odhadnuty na cca 30 milionů Kč a budou pokryty příjmy z prodeje parcel, zhruba 50 % nákladů by mělo město inkasovat v tomto roce.Ciboušovská

 •  Stavba infrastruktury byla zahájena v říjnu 2020 a předpokládaný termín dokončení je v červenci 2021.
 •  PETROM STAVBY a.s.
 • 25.949.323,98 Kč vč. DPH

Dopravní terminál, Klášterec nad Ohří, ul. NádražníPublicita

V rámci projektu „Dopravního terminálu“ byla kompletně zrekonstruována Nádražní ulice v úseku mezi autobusovým a vlakovým nádražím.Terminál

 • Stavba dopravního terminálu byla zahájena v květnu a dokončena byla v prosinci loňského roku.
 • 21.302.075,97 Kč vč. DPH

Vybudování učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří

Akce ukončena/předána na jaře 2020

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající učebny s cílem vytvoření moderní odborné učebny pro výuku přírodních věd, která bude plně vyhovovat současným trendům ve vzdělávání a umožní podporu v naplňování klíčových kompetencí.plakát

 • Zhotovitel: Petr Vachulka – stavení práce
 • Zhotovitel: SANTAL spol. s r.o. – nábytek
 • Zhotovitel: AV MEDIA a.s. – koncové prvky, ICT a příslušenství
 • Dodavatel: ALTECH, spol. s r.o. – schodolez
 • Dotace ve výši: 2.710.318,05 Kč
 • Spoluúčast: 142.649,53 Kč
 • Celkem: 2.852.967,58 Kčlogo

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 


Výměna povrchu cyklostezky podél řeky Ohře v Klášterci nad Ohří

Předmětem projektu je provedení výměny stávajícího finálního povrchu cyklostezky z drceného kamenného posypu a jeho náhrada za nový finální povrch z asfaltového jemnozrnného betonu, který je vhodný též pro in-line brusle. Rozsah provedení výměny povrchu cyklostezky je navržen v celé stávající půdorysné délce cca 1,598 km a v celé stávající šířce dotčené části trasy cyklostezky podél řeky Ohře, tj. od železničního mostu až k lávce u Rašovic. Součástí záměru je dále provedení rekonstrukce stávajícího degradovaného asfaltového krytu na místní komunikaci (na spojce mezi cyklostezkou a ulicí Přívozní – pozemek p.č. 444) a dále zřízení míst pro odpočinek chodců a cyklistů.cyklostezka

 • SPOLEČNOST CYKLOSTEZKA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, správce společnosti SILNICE TOPOLANY a.s., společník PETROM STAVBY a.s.
 • 2.534.597,96 Kč vč. DPH
 • předpokládaná výše dotace ze SFDI : 1.976.000,00 Kč

Rekonstrukce chodníku v ulici Petlerská v Klášterci nad Ohří – CYKLOchodník

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v ul. Petlerská v Klášterci nad Ohří.Konkrétně se jedná o chodník na pravé straně ul. Petlerská směrem na Petlery. Stavbou dojde ke zřízení dělené stezky pro pěší a cyklisty v celkové šířce 4,0m, pruh pro cyklisty i chodce bude oboustranný a vzájemně bude oddělen obrubníkem a hmatným pásem, je zde vyloučen provoz motorových vozidel. Dále dojde k vybudování nového veřejného osvětlení. Stavba je v celém rozsahu navržena tak, aby splňovala požadavky na bezbariérové užívání.

 • HERKUL a.s.Petlérská přehledná
 • 7.048.749,88 Kč vč. DPH
 • předpokládaná výše dotace ze SFDI : 3.865.000,00 Kč

Petlérská I.  Petlérská II.  Petlérská III.   Petlérská IV.


Kompletní rekonstrukce bytového domu v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce bytového domu. Původně se zde nacházelo 6 bytových jednotek, po rekonstrukci jich zde vznikne 8.Nádražní ulice

 • Předpokládané náklady akce : 22 014 012,00 Kč
 • Zpracovatel projektu : Jan Hošek, Mikulášovice
 • Na realizaci projektu se bude letos žádat o dotaci
 • Předpokládaná realizace v případě získání dotace je 2022.

Rekonstrukce a dostavbu objektu č.p. 356 na stadionu v Klášterci nad OhříStadion nástavba

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce a nástavba objektu č. 356 na stadionu. V nástavbě vzniknou nové prostory pro zázemí sportovců. Součástí nástavby je přístavba tribuny s kapacitou 70 míst.

 • Projekt zpracovává : Jan Hošek, Mikulášovice
 • Na realizaci projektu se bude žádat o dotaci.

Fotbalové hřiště s umělým povrchem v Klášterci nad Ohří

Předmětem projektu je zásadní rekonstrukce bývalého škvárového fotbalového hřiště. Nové hřiště bude mít povrch z umělé trávy, bude oplocené, doplněné o automatickou závlahu a venkovní osvětlení.

 • Předpokládané náklady akce : 24 518 252,00 KčFotbalové hřiště
 • Projekt zpracovává : BPO, spol. s r.o., Ostrov
 • Na realizaci projektu se bude letos žádat o dotaci.
 • Předpokládaná realizace v případě získání dotace je 2021 - 2022