Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

2019

Kulturní dům v Klášterci nad Ohří -  přestavba a přístavba

Předmětem zakázky je přestavba a přístavba Kulturního domu v Klášterci nad Ohří, včetně potřebné přípravy území, potřebných demolic, realizace přeložek, vybudování přípojek a inženýrských sítí a dalších součástí stavby metodou design&build.

 • zhotovitel: Trigema Building a.s.
 • termín realizace dle SOD: 20. 10. 2021
 • termín realizace dle dodatku č. 1: 22. 08. 2021
 • cena celkem dle SOD: 181 001 895,00 Kč vč. 21 % DPH
 • dotace OPŽP: 45 732 822,18 Kč

Vybudování učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající učebny s cílem vytvoření moderní odborné učebny pro výuku přírodních věd, která bude plně vyhovovat současným trendům ve vzdělávání a umožní podporu v naplňování klíčových kompetencí.

 • zhotovitel: Petr Vachulka – stavební práceplakát
 • zhotovitel: SANTAL spol. s r.o. – nábytek
 • zhotovitel: AV MEDIA a.s. – koncové prvky, ICT a příslušenství
 • registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010211
 • termín realizace dle SOD: 21. 02. 2020
 • dotace: 2 713 797,68,- Kč
 • spoluúčast: 142 831,46,- Kč
 • cena dodatku č. 1: 136 505,86 Kč vč. 21 % DPHlogo
 • celkem: 2 856 629,14,- Kč
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Stavební úpravy objektu, jež je součástí pozemku p.č. 2176/1, k.ú. Klášterec nad Ohří – Kyselka

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách stávajícího objektu v areálu Aquaparku, kde budou nově vybudovány kanceláře, šatna a související sociální zařízení pro zaměstnance spol. Klášterecká Kyselka, s.r.o.. V sousedním objektu bude zřízen sklad společnosti. Jedná se o provedení stavebních úprav stávajícího přízemního jednopodlažního nepodsklepeného objektu zastřešeného plochou střechou, který v minulosti sloužil jako garáže a technické zázemí pro Aquapark (přilehlé koupaliště).

 • zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.
 • termín realizace dle SOD: 31. 01. 2020
 • termín realizace dle dodatku č. 3: 21. 02. 2020
 • cena celkem dle SOD: 6 895 899,24 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 1: 749 825,64 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 2: 358 415,73 Kč vč. 21 % DPH

cena celkem dle SOD: 8 004 140,61 Kč vč. 21 % DPH


Rekonstrukce povrchů ulice Sadová v Klášterci nad Ohří

Předmětem zakázky je bourání stávajících konstrukcí, obrub a povrchů. Součástí prací je rekonstrukce povrchů a nové silniční obruby, čímž se vytvoří komunikace o shodné šířce v celém úseku. Budou zde nové povrchy chodníků ve skladbě pro pěší i ve skladbě v místech stávajících sjezdů. V ulici vznikne parkovací pruh, ulice bude jednosměrná s obousměrným provozem cyklistů, z tohoto důvodu bude část ulice označena jako zóna se sníženou rychlostí – zóna 30 a na začátku této zóny bude proveden zpomalovací prvek z betonové dlažby – příčný práh – zvýšený přechod. Bude umístěno nové svislé a vodorovné dopravní značení. Součástí rekonstrukce bude nové vyznačení přechodů pro chodce. Dále se bude rekonstruovat veřejné osvětlení ( tzn. nové uliční lampy a přechodové lampy ). V ulici je navrženo jedno kontejnerové stání pro šest velkých nádob.

 • zhotovitel: Silnice Topolany a.s.
 • termín realizace dle SOD: práce pozastaveny
 • cena celkem dle SOD: 10 225 053,48 Kč vč. 21 % DPH

Rekonstrukce atletického stadionu v Klášterci nad Ohří

Předmětem zakázky byly stavební práce spočívající v realizaci nového běžeckého oválu 400 m s běžeckými drahami v celé délce oválu a vodním příkopem pro běh 3000 m překážek. Dále byly vybudovány doplňkové sektory pro další atletické disciplíny – skok daleký a vysoký, trojskok, skok o tyči, hod oštěpem, vrh koulí, vrh diskem a kladivem. Atletická sportoviště jsou ve vysokém standardu a v souladu s požadavky mezinárodní atletické federace IAAF (sportoviště kategorie A). Součástí prací bylo nové oplocení areálu, osvětlení areálu, zřízení a dopojení dešťové kanalizace pro odvodnění areálu a další drobné terénní úpravy a zpevněné plochy.

 • zhotovitel:
  • Rekonstrukce atletického stadionu Klášterec, sdružení
  • vedoucí společník STAVMAX Group s.r.o.
  • společník RRR s.r.o.
 • termín realizace dle SOD: 27. 12. 2018
 • termín realizace dle dodatku č. 2: 20. 05. 2019
 • termín realizace dle dodatku č. 3: 14. 06. 2019
 • cena celkem dle SOD: 32 908 584,92 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 1: 5 350 417,11 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 2: 317 711,60 Kč vč. 21 % DPH
 • cena celkem dle SOD: 38 576 713,63 Kč vč. 21 % DPH
 • dotace MŠMT: 15 368 645,94 Kč

Stadion Klášterec nad Ohří - komunikace a parkovací plochy

Předmětem zakázky bylo vybudování komunikace na pozemku p.č. 900/15 k.ú. Miřetice, která nemohla být z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů součástí projektu Rekonstrukce atletického stadionu. Součástí prací bylo zřízení parkovacích ploch pro osobní vozidla.

 • zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.
 • termín realizace dle SOD: 31. 05. 2019
 • cena celkem dle SOD: 675 875,48 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 1: 99 235,72 Kč vč. 21 % DPH
 • cena celkem dle SOD: 775 111,20 Kč vč. 21 % DPH

Cyklostezka v Královehradeckém parku, Klášterec nad Ohří

Předmětem zakázky byly stavební práce spočívající v opravě stávajících komunikací parku, které budou sloužit jako cyklostezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů. Dále v realizaci veřejného osvětlení a realizaci budovy pro správce parku a přilehlé tržnice. Součástí objektu je mimo jiné i veřejné WC.

 • zhotovitel:
  • Společnost Cyklostezka Klášterec
  • vedoucí společník NEPRO stavební a.s.
  • společník HERKUL a.s.
 • termín realizace dle SOD: 07. 01. 2019
 • termín realizace dle dodatku č. 1: 31. 05. 2019
 • termín realizace dle dodatku č. 2: 26. 07. 2019
 • cena celkem dle SOD: 17 859 963,00 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 1: 257 286,00 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 2: 380 939,40 Kč vč. 21 % DPH
 • cena celkem dle SOD: 18 498 188,40 Kč vč. 21 % DPH

Oprava ohradní zdi zámeckého parku, II. etapa ulice Chomutovská v Klášterci nad Ohří

Předmětem zakázky byla oprava ohradní zdi a oplocení zámeckého parku v úseku ul. Chomutovská od čp. 2 k čp. 283. Tvarové řešení stávající zdi zůstalo zachováno včetně kovaného plotu a brány. Byla provedena oprava narušených povrchů zdi a sjednocení se stávajícím povrchem.

 • zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.
 • termín realizace dle SOD: 31. 07. 2019          
 • cena celkem dle SOD: 906 857,53 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 1: 10 051,11 Kč vč. 21 % DPH
 • cena celkem dle SOD: 916 908,64 Kč vč. 21 % DPH
 • dotace MKČR: 456 000,00 Kč

Novostavba chodníku v ul. U Koupaliště v Klášterci nad Ohří

Předmětem zakázky byla výstavba nového chodníku pro pěší v celkové délce cca 120m a šířce 2m. Chodník byl vybudován v místě, kde vedla stávající místní komunikace a částečně byl osazen do stávající zeleně. Povrch chodníku je ze zámkové dlažby v tl. 6cm a v místech přejezdu v tl. 8cm. Součástí stavby chodníku bylo i vybudování nového zálivu pro autobusovou zastávku, včetně repase a přemístění stávajícího přístřešku.

 • zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.
 • termín realizace dle SOD: 30. 06. 2019
 • cena celkem dle SOD: 1 148 579,31 Kč vč. 21 % DPH

Oprava terénního schodiště a cesty, Zámecký park v Klášterci nad Ohří

Předmětem zakázky byla oprava stávajícího, západního a východního, terénního schodiště a parkové cesty v zámeckém parku, která obě schodiště spojuje. Schodiště je dlážděné, tyto dlážděné plochy byly obnoveny do původního stavu. Dále bylo obnoveno lemování chodníků mezi kamennými stupni. Součástí prací bylo odkopání svahů podél schodišť a chodníků tak, aby byla obnovena jejich původní průchozí šířka.

 • zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o.
 • termín realizace dle SOD: 30. 08. 2019
 • termín realizace dle dodatku č. 1: 20. 09. 2019
 • cena celkem dle SOD: 780 483,39 Kč vč. 21 % DPH

Výměna umělého povrchu tenisových kurtů v Klášterci nad Ohří

Předmětem zakázky byla demontáž (rozřezání) stávajícího dožilého umělého povrchu (umělý trávník) na dvou tenisových kurtech a položení nového umělého povrchu včetně vsypu křemičitého písku a lajnování.

 • zhotovitel: JM Demicarr s.r.o.
 • termín realizace dle SOD: 31. 07. 2019          
 • cena celkem dle SOD: 861 563,16 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 1: - 104 723,36 Kč vč. 21 % DPH
 • cena celkem dle SOD: 756 929,80 Kč vč. 21 % DPH

Vybudování  hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Školní v Klášterci nad Ohří

Předmětem zakázky bylo vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu kde bude programem aktivní pohyb dětí, kde budou děti trávit volný čas, budou rozvíjet fyzickou kondici, kreativní dovednosti a pozorovat a seznamovat se s přírodou, s pěstováním  rostlin. Jedná se o dodávku, montáž a zabudování specifických herních prvků - dřevěných pískovišť, dřevěných lavicových setů (vč. stolu) a dalších herních prvků – skluzavky v kombinaci nerezu a dřeva, plaňkového plotu, dřevěného pexesa, dřevěného domečku na hraní, setu prolézaček v kombinaci lanového systému a dřeva, dřevěných zvýšených záhonů, hmyzího domečku, setů lavic a stolů, dřevěných minipřelízek,  herního souboru se skluzavkou - myšího kopečku v kombinaci nerezu a dřeva, herního prvku pro zvukové vjemy, dřevěného prohazovadla ve tvaru medvídka, počítadla s tabulí, dětské sprchy – mlhoviště, dřevěného krmelce, tunelu z vrbových sázených proplétaných prutů a vyskládaného smyslového chodníčku.

 • zhotovitel: FLORA SERVIS s.r.o.
 • termín realizace dle SOD: 30. 09. 2019
 • cena celkem dle SOD: 1 345 476,00 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 1: - 67 200,75 Kč vč. 21 % DPH
 • cena celkem dle SOD: 1 278 275,25 Kč vč. 21 % DPH
 • dotace SFŽP: 500 000,- Kč

Vybudování  hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Lípová v Klášterci nad Ohří

Předmětem zakázky bylo vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu kde bude programem aktivní pohyb dětí, kde budou děti trávit volný čas, budou rozvíjet fyzickou kondici, kreativní dovednosti a pozorovat a seznamovat se s přírodou, s pěstování rostlin. Jedná se o dodávku, montáž a zabudování specifických herních prvků – dřevěného altánu půdorysného tvaru pravidelného šestiúhelníku, dřevěných kladin ve tvaru pejska, dřevěných laviček s područkami, průlezky ve tvaru pyramidy v kombinaci lanového systému a dřeva, zvonkohry s 10 zvonky z přírodního materiálu, dřevěného počítadla se 100 kuličkami, dřevěného prohazovadla se zvířecími motivy, hmyzího domečku a  dalších herních prvků - malovací tabule o dvou polích, dřevěného pexesa s 32 obrázkovými poli,  dřevěných zvýšených záhonů a hmyzího domečku.

 • zhotovitel: Hřiště hrou s.r.o.
 • termín realizace dle SOD: 31. 07. 2019
 • cena celkem dle SOD: 587 681,99 Kč vč. 21 % DPH
 • dotace SFŽP: 447 012,00 Kč

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2019 – stavební práce

V rámci plánu oprav školských zařízení v roce 2019 byly realizovány stavební práce různého charakteru dle priorit a požadavků ředitelů jednotlivých zařízení.

 • MŠ Souběžná – rekonstrukce dětské umývárny 
 • MŠ Lesní – oprava bočních stěn venkovního schodiště
 • MŠ Školní - oprava chodníků v zahradě a odstranění betonových ploch herních prvků
 • ZŠ Školní - rekonstrukce podlahy na chodbě v 1.NP
 • ZŠ Petlerská – rekonstrukce chodníků k tělocvičně a k učebně pěstitelské výchovy
 • ZŠ Krátká – oprava podezdívky oplocení tenisových kurtů
 • dodavatel: Adam Vavroušek
 • termín realizace dle SOD: 31. 10. 2019
 • termín realizace dle dodatku č. 3: 13. 12. 2019
 • cena dle SOD: 2 014 896,69 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 1: 159 669,18 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 2: 102 405,93 Kč vč. 21 % DPH
 • cena celkem včetně dodatku: 2 276 971,80 Kč vč. 21 % DPH

Výměna VZT jednotky pro odvětrání kuchyně ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří

Předmětem zakázky byla výměna vzduchotechnické jednotky v kuchyni základní školy. Stávající VZT jednotka byla energeticky náročná, neřešila rekuperaci tepla, nesplňovala požárně bezpečnostní požadavky (chyběly požární klapky apod.), celkově již byla za hranou životnosti. Bylo nutné rozšířit jednu stávající digestoř, částečně vyměnit stávající vzduchovody a jejich další doplnění. Nová VZT jednotka bude pracovat ve dvou systémech provozu – 1. provoz zajistí režim větrání pro vaření, umývárnu kuchyňského nádobí a čistou přípravu, 2. provoz zajistí režim větrání pro výdej jídel a umývárnu stolního nádobí.VZT

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí

 • zhotovitel: PRO URBAN s.r.o.
 • termín realizace dle SOD: 23. 08. 2019
 • cena celkem dle SOD: 1 891 292,00 Kč vč. 21 % DPH
 • požádáno o dotaci OPŽP: 1 479 752,40 Kč

RS - Klášterec nad Ohří - Nové sídliště VII. etapa

Předmětem zakázky byla realizace VII. etapy regenerace panelového sídliště. V této etapě se regenerovala  část ulice Dlouhá, mezi křižovatkami z ul. Petlérská a Žitná. Byly zde regenerovány chodníky, kolmá parkovací stání a byla opravena místní komunikace. Dále se regeneroval prostor za panelovými domy ulice Dlouhá, kde se vybudovala smíšená komunikace pro chodce a cyklisty, která je jedním z mnoha opatření Cyklogenerelu z roku 2016.

 • zhotovitel:
  • Sdružení RS  Klášterec nad Ohří
  • vedoucí společník STAVMAX Group s.r.o.
  • společník PETROM STAVBY a.s.
 • termín realizace dle SOD: 22. 12. 2019
 • termín realizace dle dodatku č. 2: 14. 10. 2019
 • termín realizace dle dodatku č. 3: 19. 10. 2019
 • cena celkem dle SOD: 9 070 508,00 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 2: - 363 462,23 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 2: - 2 298 910,00 Kč vč. 21 % DPH ( nerealizovaná III. a IV. část )
 • cena dodatku č. 3: 268 061,00 Kč vč. 21 % DPH
 • cena celkem dle SOD: 6 676 196,77 Kč vč. 21 % DPH

Zajištění čelní hradby při čtverhranné baště na Hradě Šumná u Klášterce nad Ohří

Předmětem zakázky byla konzervace současného stavu zříceniny hradu Šumná u Klášterce nad Ohří. Projekt byl zaměřen na stabilizaci zachovaného jádra zdiva a dozdění vnějšího líce. V rámci opravy čelní hradby bylo provedeno zpevnění zdiva. Dále byly zajištěny lomové plochy v místě původního navázání čelní hradby na zdivo bašt. Součástí prací bylo dozdění uvolněných kamenů, přespárování narušených pat obou bašt založených na skalním masivu.

 • zhotovitel: STAMO spol. s r.o.
 • termín realizace dle SOD: 31. 10. 2019
 • cena celkem dle SOD: 956 381,96 Kč vč. 21 % DPH
 • dotace MKČR: 311 000,00 Kč

Stavební úpravy ulice Souběžná v Klášterci nad Ohří

Předmětem zakázky byla rekonstrukce povrchů komunikace (živičné) a vybudování podélného parkovacího stání (dlážděného) na pravé straně jednosměrné komunikace. Součástí prací byla obnova povrchů chodníků, úprava místa pro přecházení u křižovatky s ulicí Ciboušovská,  rozšíření veřejného osvětlení a nasvícení stávajícího přechodu pro chodce u křižovatky s ulicí Petlerská.

 • zhotovitel: Společnost Souběžná
 • vedoucí společník PETROM STAVBY a.s.
 • společník Silnice Topolany a.s.
 • termín realizace dle SOD: 31. 10. 2019
 • cena celkem dle SOD: 5 511 541,92 Kč vč. 21 % DPH
 • cena dodatku č. 1: - 372 092,69 Kč vč. 21 % DPH
 • cena celkem dle SOD: 5 139 449,23 Kč vč. 21 % DPH

Aktuální práce odboru výstavby a rozvoje města (k 05/2019):

Zakázky dokončené:

 1. Letní kino – objekty
 2. ZŠ Školní – oprava vstupu
 3. ZŠ Petlerská – oprava fasád Junák + tělocvična
 4. STADION – ZS havarijní oprava střechy
 5. STADION – střední servis kompresoru GRASSO 412 E
 6. STADION – Funkční zkoušky

Zakázky probíhající:

 1. AQUAPARK_oprava obkladů
 2. KS Útočiště (do 31.5.)
 3. MÚSS – VZT Odvětrání myčky (do 31.5. za 75.020Kč vč.)
 4. Atletický stadion (zahájení 25.7. / dokončení 31.5.)
 5. ZŠ Petlerská – výlezový žebřík (do 31.5.)
 6. STADION – Úprava VO
 7. STADION – Oprava elektroinstalace (do 17.6.)
 8. Chodník ul. U Koupaliště / Veteriny od 2.5.
 9. Cyklostezka v parku Královéhradecká (20.8. / 31.5.)
 10. Rekonstrukce a dostavba kulturního domu (zahájení / dokončení)

Zakázky zahajované:

 1. STADION – Výměna sportovních povrchů na tenisových kurtech (1.7. – 31.7.)
 2. Zámecký park – terénní schodiště
 3. Zámecký park – zeď ul. Chomutovská
 4. LD – oprava akumulační jímky – fólie (do 15.7.)
 5. ŠUMNÁ - Bašty

Probíhající výběrová řízení:

 1. Zázemí Klášterecké Kyselky
 2. Zahrada MŠ Školní
 3. Zahrada MŠ Lipová
 4. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2019

Zakázky připravované:

 1. Sala terrena – oprava krytiny korunní římsy
 2. Rekonstrukce ul. Souběžná
 3. Rekonstrukce ul. Sadová
 4. RS VII. Etapa
 5. PD_Revitalizace bytového domu Nádražní 169
 6. Lávka ul. Chomutovská
 7. Svah u jezu v zámeckém parku

Dotace:

 1. Atletický ovál – z MŠMT přiděleno 15.368.645 Kč
 2. Zahrada MŠ Lipová - SFŽP přidělilo dotaci ve výši 447.012 Kč
 3. Zahrada MŠ Školní - SFŽP přidělilo dotaci ve výši 500.000 Kč
 4. Parková zeď II. etapa ul. Chomutovská – z MPZ přidělena dotace ve výši (456.000 Kč)
 5. ZŠ Krátká Učebna přírodních věd – požádáno z MMR ve výši 2.713.797Kč
 6. ŠUMNÁ – požádáno z programu MKČR prostřednictvím Kadaně ve výši 311.000 Kč
 7. CYKLOSTEZKA podél Ohře výměna povrchu – žádost byla zařazena mezi náhradní projekty na 21. místo (požadovaná výše dotace 3.474.501,96Kč)
 8. CYKLOSTEZKA podél Kláštereckého potoka – požádáno u SFDI o 10.570.520 Kč  
 9. Přesun soch Merkura a Venuše – požádáno z Fondu na záchranu a obnovu památek ÚK ve výši 215.050Kč
 10. Terénní schodiště v zámeckém parku – požádáno z Fondu na záchranu a obnovu památek ÚK ve výši 464.819Kč
 11. KOMUNIKACE ul. U Koupaliště – požádáno z MMR ve výši 2.281.170Kč
 12. RS VII. etapa – připravují se podklady pro podání žádosti o dotaci ze SFRB ve výši 2.713.797Kč

Rozpracované projekty:

 1. PD_Opěrná zeď v ul. Žižkova
 2. PD_LD Evžénie_Stavební úpravy + změna užívání (Dokončení 31.5.2019)
 3. PD_ZŠ Školní rekonstrukce rozvodů vody (do 30.5.2019)
 4. PD_ZŠ Krátká VZT (do 3.5.2019)
 5. PD_Letní kino – Plátno 15.4.
 6. PD_RS – ul. Královéhradecká a Pod Stadionem
 7. PD_Rekonstrukce ulic Husova B. Němcové
 8. PD_Příprava lokality obytná zóna ul. Ciboušovská  únor 2020
 9. PD_Dopravní terminál ul. Nádražní
 10. PD_Předprostor zámeckého parku 03/2018

Dokončené projekty:

 1. PD_Sanace mostu ul. Pod Stadionem (Dokončení 20.4.2019)
 2. PD_RS – Nové sídliště VII.etapa 10.4.
 3. PD_MÚSS – Rampa evakuačního výtahu
 4. PD_HŘIŠTĚ Klášterecká  Jeseň
 5. PD_ŠUMNÁ_Zajištění čelní hradby čtverhranné bašty
 6. PD_KOMUNIKACE_Obnova ul. U Koupaliště
 7. PD_AQUAPARK – občerstvení 12/2017
 8. PD_AQUAPARK – zázemí pro plavčíky
 9. PD_Chodník od ul. Na vyhlídce k Aquaparku
 10. PD_CYKLOSTEZKA lázně – Šumná 02/2018
 11. PD_CYKLOSTEZKA_Výměna povrchu cyklostezky podél řeky Ohře
 12. PD_CYKLOSTEZKA podél Kláštereckého potoka
 13. PD_REÚ Sadová 528
 14. PD_STUDIE_výjezd z ul. Pod Pivovarem křižovatka ulic Chomutovská, U Potoka, Pod Pivovarem
 15. PD_Přechod pro chodce ul. Školní
 16. PD_KOMUNIKACE ul. Ciboušovská vč. zvýšené křižovatky a chodníku – úprava stávající PD + IČ
 17. PD_KOMUNIKACE_Rekonstrukce ul. SADOVÁ – úprava stávající PD + IČ
 18. PD_Regenerace okolí objektu nákupního centra Jednota v ul. Petlerská
 19. PD_KS ul. Pionýrů
 20. PD_CHODNÍK CYKLO – Petlerská (vydáno SP 10.7.2018)
 21. PD_Rekonstrukce ul. Souběžná
 22. PD_ZŠ Petlerská_Rozšíření parkoviště vč. kontejnerového stání
 23. PD_ZŠ Školní_Rekonstrukce povrchu manipulační plochy
 24. PD_Zázemí pro Kláštereckou Kyselku
 25. PD_SALA TERRENA – řešení okolních ploch vč. odvodnění terasy
 26. PD_Zámecký PARK_Oprava terénního schodiště
 27. PD_Městské MUZEUM
 28. PD_KULTURNÍ DŮM - Specifikace vlastností a funkcí stavby
 29. PD_IN LINE – Cyklostezka v parku Královéhradecká – (běží inženýrská činnost)
 30. PD_ZS – Atletický stadion
 31. PD_KOMUNIKACE ul. U Porcelánky BOS
 32. PD_VOLIÉRA
 33. PD_Kontejnerová stání Pražská, Školní, Chomutovská
 34. PD_Letní kino rekonstrukce objektů
 35. PD_Rekonstrukce oplocení MŠ Školní
 36. PD_Rekonstrukce chodníku ul. Chomutovská – I. Etapa – (běží SP)
 37. PD_Rekonstrukce chodníku ul. Chomutovská – II. Etapa – (vydáno SP)
 38. PD_ZŠ Krátká rozšíření učebny v 1.np U1.1
 39. PD_ZŠ Petlerská - rekonstrukce kuchyně školní jídelny
 40. PD_Rekonstrukce oplocení MŠ Souběžná
 41. PD_ZŠ Krátká – rekonstrukce rozvodů vody
 42. PD_ZŠ Krátká – rekonstrukce nákladové rampy
 43. PD_PARKOVIŠTĚ pod pekárnou u ZŠ Petlerská
 44. PD_PARKOVIŠTĚ Zahradní čp. 508 – 509
 45. PD_PARKOVIŠTĚ_17.listopadu čp. 478 - 481
 46. PD_MPZ_parková zeď I. etapa 09/2017
 47. PD_MPZ_čp. 10 střecha, fasáda k parku, okna 09/2017
 48. PD_MÚSS - RECEPCE
 49. PD_ZÁMEK - Úprava PD nádvoří