Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Centrum sociálních služeb NADĚJE - dispoziční úpravy a změna užívání

IROP Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi a zároveň napomůže odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony. Výsledkem projektu bude stavební úprava a s tím související zkvalitnění služeb centra skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídající nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století a nárokům kladeným příslušným předpisy a dokumenty. Jednotlivými dílčími cíli tedy jsou: zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, dále zkvalitnění odpovídajících zázemí pro pracovníky a klienty a zvýšení materiálně technické základy žadatele odpovídající standardům 21. Století i Odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti.

Průběh:

Dispoziční úpravy a změna užívání části objektu „Korea“, č.p. 556 v ul. Osvobozená. Stavební úpravy vnitřních dispozic, úpravami vnitřních rozvodů vody a kanalizace vznikne oddělené nízkoprahové denní centrum se samostatným vchodem, stávající noclehárna v m.č. 135 bude přemístěna do místnosti 102 až 104 a namísto noclehárny budou vybudovány dva samostatné pokoje, které budou sloužit jako výdejna jídla a sociální zařízení pro denní centru. Součástí bude úprava elektroinstalace v objektu.

  • termín realizace: 17.10.2016
  • dodavatel: Jaroslav Faktor, Nádražní 151, 431 51  Klášterec nad Ohří
  • náklady: 703.215,75 Kč vč. DPH 
  • financování: město Klášterec nad Ohří
  • kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.