Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Dny bez hranic - projekt z FMP

Město Klášterec nad Ohří bylo ve dnech 21. – 23. září hostitelem projektu s názvem Dny bez hranic, tentokrát v Klášterci nad Ohří, který je financován z Evropské unie a z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to z Programu spolupráce Ahoj Sousede/Hallo Nachbar. 

Evorpská unieAhoj sousedeJedná se o další z řady projektů mezi Kláštercem nad Ohří a jeho německou partEuroregion Krušnohořínerskou obcí Grossrückerswalde. Tento projekt měl oběma partnerským obcím a jejich obyvatelům nabídnout příležitost k prohloubení vzájemného poznání a oboustranné výměně zkušeností. Obce spolupracují již několik let a z formálních vztahů se již stala přátelská setkání i mimo konkrétní projekty, a to nejen mezi zástupci radnic, ale i mezi sportovními kluby, hasiči, školáky a dalšími skupinami obyvatel.

Dny bez hranic, tentokrát v Klášterci nad Ohří:

První den navštívili město středoškoláci z Grossrückerswalde. Již dříve se třídy setkaly v Německu, kde pro ně byla připravena poznávací hra, tzv. Stadtrallye. Klášterečtí gymnazisté pro svou návštěvu vymysleli Bumper Fotbal, což je fotbal v plastových koulích, jazykové hry a prohlídku zámku, kde zrovna probíhala výstava Poznávej se z libereckého iQparku. Více než stovka studentů a učitelů po zmrzlinovém osvěžení získala dárek od města, a to blok s logem projektu. Děkujeme za spolupráci s organizací Mgr. Liesbet Cvrčkové, Mgr. Evě Sadílkové, Mgr. Šárce Vajdečkové, Mgr. Jiřině Havrán-kové a dalším zaměstnancům gymnázia. 

Následující den dorazili žáci 3. tříd a se svými místními vrstevníky prožili sportovní den. Ve školní tělocvičně pro ně byla připravena barevná „opičí dráha“, po svačině si společně zazpívali v češtině, němčině i angličtině a odpoledne si před návratem do tělocvičny užili také hry ve školním bazénu. Poděkování za spolupráci při organizaci projektu patří Mgr. Gabriele Jedličkové, Bc. Lucii Průchové, Mgr. Jiřímu Hniličkovi a kolektivu ZŠ Krátká. 

Pátek projekt vrcholil a během dne se uskutečnilo více akcí. Vše začalo v kuchyňce DDM Volňásek na ZŠ Petlérská při společném vaření, kterého se zúčastnili senioři z projektu Poznáváme společně, Anna Ježková, Libuše Krouparová, Eva Nováková, Danuše Šáchová a Stanislav Bernášek. Tato pětice upekla z neuvěřitelných 6 kil mouky obrovské množství výborných tvarohových, povidlových a makových buchet, koláčků, koláč a vánočku a my jim velmi děkujeme, že se naše projekty takto mohly propojit. Němečtí senioři mezitím uvařili obří hrnec zeleninového eintopfu s hovězím masem, které také sklidil velký úspěch. Kuchařky a kuchař dostali krásné zástěry s logem projektu. Chtěli bychom poděkovat kolektivu DDM Volňásek za vstřícnost, pohostinnost a pomoc s organizací a řediteli školy Mgr. Jaromíru Máchovi za originální přivítání německých kuchařek, kdy jim do eintopfu věnoval dva bio tuříny z vlastní zahrádky. Společného oběda se účastnili i zástupci obou radnic.

V pátek se také uskutečnilo sportovní utkání spolupracujících sportovních klubů, během kterého se utkali také čeští a němečtí úředníci. Ve stolním tenise si to spolu rozdali oba starostové Štefan & Stephan, kdy náš starosta zvítězil. Pohár získali i čeští úředníci, kteří ve stolním tenise zvítězili 8 : 1. I klášterečtí volejbalisté zvítězili 3 : 2, ale utkání bylo vyrovnané do poslední minuty. Naopak fotbalisté z partnerské obce porazili naše mužstvo 7 : 2. Stolní tenis se odehrával vždy v páru 1 Čech a 1 Němec. Projekt vyvrcholil večerním kulturním programem. Během Dní bez hranic si měli návštěvníci z Grossrückerswalde možnost prohlédnout historické jádro města. Předem byly připraveny průvodcovské texty v českém, německém a anglickém jazyce, které budou následně k dispozici pro všechny české i zahraniční turisty v turistickém informačním centru. Jak název projektu napovídá, rádi bychom v budoucnu uspořádali obdobný projekt, tentokrát v Grossrückerswalde.